WIE ZIJN WE?

Wie doet wat?

Organigram

Hierbij vindt u het organigram van onze vereniging. 

Een organigram is een afbeelding, model of schema van een organisatiestructuur van een onderneming; Een dergelijk schema brengt in kaart uit hoeveel verschillende divisies en afdelingen een organisatie bestaat

Voor vragen, neem contact op met ons secretariaat.

Samenstelling Raad van Bestuur

Kurt Vanborm – Voorzitter
Benoeming: 03/03/2012
Herbenoeming: 05/03/2016 – tot 03/2020

Octaaf Goeman – Ondervoorzitter
Benoeming: 02/03/2001
Herbenoemingen: 04/03/2004 – 01/03/2008 – 03/03/2012 – 05/03/2016 tot 03/2020

Patrik Rietjens – Secretaris-generaal
Benoeming: 17/8/1999
Herbenoemingen: 04/03/2004 – 01/03/2008 – 03/03/2012 – 05/03/2016 tot 03/2020

Dirk Vrijelinck – Schatbewaarder
Benoeming: 06/03/2010
Herbenoeming: 15/03/2014 – 14/02/2018 tot 03/2022

Leden

Stefan Alloing
Benoeming: 14/02/2018 tot 03/2022

Freddy Chalmet
Benoeming: 17/08/1999 – Ontslag: 22/03/2002
Benoeming: 04/03/2006 – Ontslag: 06/03/2010
Benoeming: 03/03/2012
Herbenoeming: 04/03/2016 tot 03/2020

Jos Driessen
Benoeming: 22/03/2002 – Ontslag: 09/03/2005
Benoeming: 01/03/2008 – Ontslag: 03/03/2012
Benoeming: 14/02/2018 tot 03/2022

Gerry Saenen
Benoeming: 15/03/2014
Herbenoeming: 14/02/2018 – tot 03/2022

Jacky Soors
Benoeming: 28/02/2003 – Ontslag: 04/03/2004
Benoeming: 04/03/2006
Herbenoeming: 06/03/2010 – 15/03/2014 – 14/02/2018 tot 03/2022

Luc Van Belle
Benoeming: 05/03/2016 tot 03/2020

Denk je een meerwaarde te zijn voor de federatie? Heb je een bepaalde visie over het motorrijden die je wil omzetten in de praktijk? Wil je, met andere woorden, lid worden van de Raad van Bestuur van de VMBB? In bijgevoegd document kan je meer info vinden over de gepaste profielen en voorwaarden.

Commissies

De commissies zien erop toe dat zaken omtrent verschillende thema’s gerespecteerd worden. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over de desbetreffende commissie.

Medische commissie

Ethische commissie

Personeel

Ons personeel zorgt er dagelijks voor dat alles in goede banen geleid wordt.

Els Wayenberg – Administratief medewerkster
Dries Michiels – Sporttechnisch Coördinator

Partners/Sponsors

De VMBB wordt deels mogelijke gemaakt door onderstaande firma’s/verenigingen.